Môn Waacking Dance

Waacking Dance

01 04, 2021
Waacking Dance

Waacking là một trong những thể loại nhảy đường phố và hiện nay đang được phát triển rộng rãi tại nhiều nước. Waacking sử dụng chính sự duy chuyển với độ nhanh - chậm, lơi - mạnh của đôi tay. Thêm vào đó là sự kết hợp nhịp nhàng groving của cơ thể.