Dance sport

Dance Sport

01 04, 2021
Dance Sport

Dance sport, được dịch ra tiếng Việt là “khiêu vũ thể thao”, là tên do World DanceSport Federation (WDSF) chính thức dùng để gọi dạng Ballroom Dancing thi đấu trong các cuộc thi khiêu vũ do họ tổ chức, nó cũng đã được công nhận bởi IOC (International Olympic Committee) như là một môn thi đấu Olympic. Sức hấp dẫn của môn thể thao này tại Olympic là không thể xem thường so với các môn thể thao khác.