Môn Urban Choreography

Urban Choreography Dance

01 04, 2021
Urban Choreography Dance

UrbanDance là một phong cách nhảy, là cộng đồng và lối sống xoay quanh các tiết mục, màn trình diễn của một vũ công hoặc các nhóm vũ công. Đó là một phong cách phát triển không bao gồm bất kỳ phong cách cố định nào.