Môn Hiphop Dance

Hiphop Dance

01 04, 2021
Hiphop Dance

Hiphop là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại Bronx, New York. Nền văn hóa này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (thường là những nơi ở tụ họp của những người nghèo, người da màu, nơi thường gắn liền với nhiều tệ từng lớp và băng đảng). Văn hóa Hiphop bao gồm những nhân tố như: DJ (người mix nhạc), Rapper, Breakdance, Popping, Beatboxing và Hiphop fashion……